[GM] 三日月 之稔 – Yukitoshi Mikazuki –

[GM] 三日月 之稔 - Yukitoshi Mikazuki -